Preuzimanja

Analiza potreba tržišta rada i zapošljivosti ranjivih i marginalizovanih grupa u opštinama Knjaževac i Sokobanja

Brošura socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo

Brošura o projektu - Unapređenje socijalne zaštite u opštini Ražanj

Brošura o projektu - Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija

Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Ražanj za period 2019-28

Plan razvoja opštine Vrnjačka Banja za period 2023-2030

Predlog javne politike - Kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu

Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Bajina Bašta za period 2018-22

Izveštaj o istraživanju strateškog planiranja u Rasinskom okrugu

Plan razvoja opštine Ćićevac za period 2023-29

Evaluacija realizacije strategije održivog razvoja opštine Trstenik za period 2010-20

Istraživanje postojanja arhitektonskih barijera u Kruševcu 2009