Evrokontakt je specijalizovan za razvoj i realizaciju razvojnih projekata koji se zasnivaju na standardima i metodologijom upravljanja projektnim ciklusom koji su važeći i opšte prihvaćeni u Evropskoj uniji.

Razvojni projekti su veoma važni za podizanje kvaliteta života u zajednici, pogotovo u Srbiji koja prolazi kroz veoma dug i bolan process tranzicije. Potrebe društva su velike a sredstva iz javnih izvora nedovoljna za njihovo zadovoljenje, te je veoma korisno pristupiti drugim potencijalnim izvorima sredstava, posebno donatorskim.

Mi smo se opredelili za metodologiju upravljanja projektnim ciklusom koji su važeći i opšte prihvaćeni u Evropskoj uniji (Vodič iz 2004. godine), budući da je Evropska unija za nas najveći i najznačajniji izvor sredstava za realizaciju razvojnih projekata, a metodologija po kojoj distribuira pomoć je razvijena I veoma precizno definisana.

Tokom prethodnih godina realizovali smo veći broj razvojnih projekata koje su finansirani od strane EU, ministarstava Vlade Republike Srbije I iz drugih izvora. Među najvažnijim projektima izdvojili bi sledeće:

Projekti realizovani u partnerstvu sa lokalnim samoupravama i finansirani od strane EU: ''Koceljeva – lepo mesto za življenje'' i ''Stvaranje uslova za ruralni razvoj opštine Ub'' (finansirani kroz program ''Exchange 3''), te aktuelni projekat –''Kućna nega za dostojanstvenu starost'', koji Opština Varvarin i Evrokontakt partnerski realizuju a EU finansira kroz program ’’Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsnije socijalne usluge zasnovane na zajednici’’;

Projekti namenjeni mladima ''I ja sam u Evropi'', koji je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, ''Spring festival 2009'' i ''Evropa i ja'', koji su finansirali Grad Kruševac i veći broj privatnih firmi iz Kruševca i Beograda;

Projekti u oblasti socijalne zaštite ''Bez predrasuda'', ''Sport za sve'' i ''Dnevni centar za decu i mlade u riziku'', koje su finansirali Ministarstvo rada i socijalne zaštite Republike Srbije i Grad Kruševac.

Evrokontakt je razvio edukativni program ''Upravljanje projektnim ciklusom po standardima EU'', kojim je omogućeno da polaznici steknu zavidan nivo znanja  potreban za bavljenje projektnim menadžmentom zaposlenima u javnom I civilnom sektoru u Srbiji.

Ostanite u toku

Ukoliko želite da bude u toku sa radom i projektima EVROKONTAKTA prijavite se na našu listu. Time imate mogućnost da dobijate obaveštenja na Vašu e-mail adresu.

Lokacija kancelarije

Srbija

Svetog Save 12, 37000 Kruševac, Srbija
Telefon: +381 (62) 777 567
Email: kancelarija@evrokontakt.org