Udruženje građana za podršku evropskim integracijama ''Evrokontakt'' smo osnovali sredinom 2007. godine smatrajući da imamo dovoljno znanja, iskustva i dobre volje da možemo da pružimo doprinos u preobražaju našeg društva kroz uvođenje standarda u različitim oblastima koji su opšteprihvaćeni u zemljama u okruženju.

Naša vizija je demokratska, decentralizovana, ekonomski razvijena Srbija, u potpunosti integrisana sa svojim evropskim okruženjem, na osnovama ravnopravnosti i posebnosti.

Naša misija je podrška procesu evropskih integracija i primeni evropskih standarda u svim oblastima društvenog života na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou u Srbiji.

Naši ciljevi su:

- Podizanje kapaciteta zajednice, institucija i pojedinaca u cilju usvajanja i primene evropskih standarda u svim oblastima;
- Podrška primeni osnovnih ljudskih prava definisanih međunarodnim i domaćim zakonodavstvom;
- Realizacija i promocija ekonomske i političke decentralizacije;
- Realizacija i promocija ravnomernog regionalnog razvoja;
- Javno zagovaranje za izmenu zakonskih i drugih propisa, kreiranje razvojnih politika, strategija i akcionih planova za njihovu primenu i održivost;
- Očuvanje i zaštita životne sredine;
- Promocija javno-privatnog partnerstva i društveno odgovornog poslovanja;
- Razvijanje i podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva;
- Razvijanje i podizanje građanske svesti;
- Jačanje kapaciteta omladine i podsticanje omladinskog aktivizma;

- Izgradnja i jačanje kapaciteta manjinskih zajednica i marginalizovanih neetničkih grupacija.

U proteklom periodu najviše smo radili na razvoju i realizaciji razvojnih projekata koji se zasnivaju na standardima upravljanja projektnim ciklusom koji su opšte prihvaćeni u Evropskoj uniji.

Veliku pažnju smo posvetili razvoju civilnog društva putem organizovanja akcija, debata, okruglih stolova, javnog zagovaranja i putem pružanja podrške drugim formalnim i neformalnim udruženjima građana.

Naša najveća vrednost su naši članovi koji poseduju značajno iskustvo u projektnom menadžmentu i u radu sa civilnim društvom i javnim sektorom. Imamo i veći broj saradnika u javnom, privatnom i civilnom sektoru u Srbiji.

Aktivni smo članovi Nacionalne koalicije za decentralizaciju, a redovno sarađujemo sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i sa većim brojem lokalnih samouprava i drugih udruženja u Srbiji.

Ostanite u toku

Ukoliko želite da bude u toku sa radom i projektima EVROKONTAKTA prijavite se na našu listu. Time imate mogućnost da dobijate obaveštenja na Vašu e-mail adresu.

Lokacija kancelarije

Srbija

Svetog Save 12, 37000 Kruševac, Srbija
Telefon: +381 (62) 777 567
Email: kancelarija@evrokontakt.org