Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama ''Palestra'', u partnerstvu sa Udruženjem građana za podršku evropskim integracijama ''Evrokontakt'', Sportskim centrom Kruševac i Gradom Kruševac je realizovalo od juna do decembra 2009. godine projekat ''Sport za sve''.

Projekat se bavio adaptacijom Hale sportova u Kruševcu za pristup i korišćenje od strane osoba sa invaliditetom koje koriste tehnička pomagala. Uklanjanjem arhitektonskih barijera omogućen je pristup i aktivno učešće ovih osoba na sportskim, kulturnim i drugim manifestacijama koje se u Hali sportova redovno održavaju. Takođe, stvoreni su uslovi da se za potrebe osoba sa invaliditetom koje koriste tehnička pomagala organizuju sportske aktivnosti i omogući im aktivno bavljenje sportom u skladu sa njihovim mogućnostima.

Sami radovi su obuhvatili adaptaciju službenog i jugozapadnog ulaza, na kojima su postavljene specijalne rampe, i mokrog čvora na jugozapadnom ulazu uz odgovarajuće označavanje pristupa.

Radi promocije projektnih rezultata i animiranja potencijalnih korisnika i najšire javnosti 13. novembra 2009. godine je organizovan Promotivni čas fiskulture, na kojem su osobe sa invaliditetom, zajedno sa volonterima učeničkih parlamenata kruševačkih srednjih škola, Asocijacije mladih opštine Kruševac, Edukativnog centra Kruševac i stručnim osobljem ''Palestre'' imali prilike da vežbaju i da se takmiče u prigodnim sportskim disciplinama. Ovom jedinstvenom događaju su prisustvovali i predstavnici donatora – Ministarstva rada I socijalne politike - Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, Grada Kruševca i Sportskog centra Kruševac.

Celokupna vrednost projekta iznosila je 832.000 dinara.

Ostanite u toku

Ukoliko želite da bude u toku sa radom i projektima EVROKONTAKTA prijavite se na našu listu. Time imate mogućnost da dobijate obaveštenja na Vašu e-mail adresu.

Lokacija kancelarije

Srbija

Svetog Save 12, 37000 Kruševac, Srbija
Telefon: +381 (62) 777 567
Email: kancelarija@evrokontakt.org