Vodjen idejom da svaka organizacija treba da preuzme odgovornost za svoje delovanje, Evrokontakt je u aprilu 2013. godine usvojio Etički kodeks organizacija cvilnog društva u Srbiji.
Zašto Etički kodeks?
Osnovna ideja osnivanja neprofitnih, nevladinih organizacija je da služe javnom interesu i opštem dobru. Iskustvo neprofitnog sektora iz prethodnih dvadesetak godina pokazalo je međutim, da ideje i značenja termina kao što su opšte dobro, javni interes, sistem vrednosti ili demokratsko društvo nemaju i ne mogu imati univerzalno značenje. Sa druge strane, značenje tih reči jeste od suštinske važnosti za rad neprofitnih organizacija; dakle, legitimno pitanje je: kada organizacija govori o javnom interesu ili sistemu vrednosti, kako možemo znati o čemu zapravo govori?
Dalje, neprofitni sektor u Srbiji sve više teži i sve više postaje partner drugim sektorima u kreiranju i razvijanju društva. Sve veće javno prisustvo i značaj sektora, kao i činjenica da se sektor finansira od javnih sredstava, podrazumevaju i veću odgovornost — građanima i građankama, zajednicama u kojima radimo, društvu koje pokušavamo da promenimo na bolje. Iako postoje zakoni koji regulišu naš rad, nije uvek sasvim jasno na koji način smo odgovorni građanima i građankama —svojoj bazi, korisnicima?
Na kraju, jedna od najvažnijih uloga neprofitnog sektora jeste i da bude neka vrsta korektivnog faktora u društvu, da ukazuje na razlike između deklarativnih vrednosti i stvarnog ponašanja u oba druga sektora. Neprofitni sektor u Srbiji je, u većini, tu ulogu dostojno i obavljao u proteklih dvadeset godina. Ali sektor koji preuzima takvu ulogu mora biti svestan da i unutar sektora mogu postojati isti problemi: razlika između deklarativne posvećenosti vrednostima i njihove stvarne primene u praksi. Realno je pitanje onda: ko i kako uočava tu razliku? Ili drugim rečima: ko čuva čuvare?
Ne postoji jedan i jasan odgovor na ova pitanja. Ali jedan od odgovora može biti samoregulacija, odnosno uspostavljanja zajednice organizacija koje su razjasnile šta su njihove osnovne vrednosti i šta je njihovo značenje, i dobrovoljno prihvatile da ih se pridržavaju. Ta zajednica nije formalna zajednica i ne podrazumeva asocijacije, mreže ili koalicije. To je zajednica bazirana na jasnom i dobrovoljnom prihvatanju istih vrednosti i principa rada. Za takvu zajednicu, od presudne je važnosti način na koji se u njoj postiže konsenzus oko sistema vrednosti, kao i brojnost i posvećenost pripadnika zajednice koji se aktivno uključuju u proces stvaranja i unapređivanja tog sistema.

Bez-predrasuda---poster-2.jpgBez-predrasuda---poster1.jpg

 

pdf icon

Izveštaj o sprovedenoj medijskoj kampanji

pdf icon

Izveštaj tima za javno zagovaranje

pdf icon

Izveštaj tima o obavljenom ispitivanju pristupačnosti javnih institiucija u Kruševcu 

pdf icon

Rezultati ankete sprovedene medju organizacijama OSI

Ostanite u toku

Ukoliko želite da bude u toku sa radom i projektima EVROKONTAKTA prijavite se na našu listu. Time imate mogućnost da dobijate obaveštenja na Vašu e-mail adresu.

Lokacija kancelarije

Srbija

Svetog Save 12, 37000 Kruševac, Srbija
Telefon: +381 (62) 777 567
Email: kancelarija@evrokontakt.org