pomoc u kuci za dostojanstvenu starost plakat

Projekat ''Pomoć u kući za dostojanstvenu starost'' je prvi projekat za koji je Opština Varvarin dobila direktnu donaciju od Evropske unije. Projekat je nastao kao odraz realne potrebe Opštine Varvarin da radi na razvoju usluga socijalne zaštite, određenih u Opštinskoj odluci o socijalnoj zaštiti, u veoma nepovoljnim uslovima. U našoj zemlji je prisutna višegodišnja tendencija prenosa nadležnosti u oblasti socijalne zaštite sa nacionalnog na lokalni nivo koja nije propraćena i odgovarajućom redistribucijom javnih prihoda. Kako sredstva iz lokalnog budžeta nisu dovoljna da zadovolje sve potrebe lokalne zajednice, lokalna samouprava je odlučila da poboljša postojeće i uvede nove usluge u oblasti socijalne zaštite kroz razvojne projekte, uz pomoć donatorskih fondova, uz traženje načina da obezbedi njihovu dugoročnu održivost.

Usluga pružanja pomoći u kući za stare je jedna od prioritetnih u opštini Varvarin, imajući u vidu specifičnosti opštine, koja se nalazi u geografskom centru Srbije. Opština Varvarin spada u grupu devastiranih opština, u kojoj se nalaze 23 opštine čiji nivo razvoja je ispod 50% od republičkog proseka. Prema Popisu iz 2011, broj stanovnika u opštini iznosi 17.966, od čega je 3.994 starije od 65 godina (22,23%) a 5.460 starije od 60 godina (30,39%), tako da opština Varvarin spada među opštine sa najstarijim stanovništvom u Srbiji (prosečna starost je 45,1 godina dok je republički prosek je 42,2 godine). Oko trećine stanovništva živi u staračkim domaćinstvima i nema članove porodice koji bi vodili računa o njima, odnosno prepušteni su samo sebi. Većina stanovništva žive od poljoprivredne proizvodnje i nema značajnije prihode, čak i oni koji su ostvarili opravo na penziju uglavnom imaju prihode koji nisu dovoljni da pokriju osnovne troškove života. Kvalitet života starih osoba u Varvarinu je uglavnom vezan sa njihovim zdravstvenim stanjem i dokle god su u stanju da rade i stvaraju neki dodatni prihod, u stanju su da podmiruju svoje potrebe, međutim kada im se naruši zdravlje situacija postaje alarmantna. Stare osobe u staračkim domaćinstvima pripadaju jednoj od socijalno najugroženijih grupa, a dodatno otežavajuća okolnost je da opština Varvarin ima izuzetno ruralni karakter sa raštrkanim naseljima i smanjenom dostupnošću postojećih socijalnih i zdravstvenih usluga. 

Cilj projekta je unapređenje usluga socijalne zaštite za stare u opštini Varvarin kroz uvođenje usluge pomoć u kući, u skladu sa republičkim standardima i propisima u oblasti pružanja usluga u socijalnoj zaštiti.

Tokom projekta biće realizovane tri grupe aktivnosti. Priprema i usvajanje dokumenata neophodnih za pokretanje usluge vodiće ispunjenju svih administrativnih uslova za pružanje održive usluge pomoć u kući za stare u Varvarinu; Pokretanje i pružanje usluge pomoć u kući za stare koju će pružati odabrana organizacija – pružalac usluga koji će obezbediti da minimalno 15 negovateljica (gerontodomaćica), koje su završile obuku po akreditovanom programu za pružanje ove usluge, pruža uslugu za minimalno 80 starih osoba koje žive u staračkim domaćinstvima u opštini Varvarin tokom 12 meseci, u okviru projekta; Promotivne aktivnosti biće realizovane sa ciljem promocije usluge, kao i samog projekta, u najširoj javnosti u Varvarinu i u regionu. Organizovanje i pružanje usluge biće u potpunosti u skladu sa važećim nacionalnim standardima i propisima u oblasti socijalne zaštite. Najvažnija novina je da će ovoga puta korišćenje usluge biti omogućeno i starima koji nisu u stanju socijalne potrebe, koji će moći da sufinansiraju pružanje usluge i na taj način doprineti da ona ima održiv karakter, odnosno da se obezbede sredstva neophodna da Opština Varvarin bez podrške donatora nastavi da organizuje pružanje usluge i posle završetka projekta.

Projekat ''Pomoć u kući za dostojanstvenu starost'' realizuju u partnerstvu Opština Varvarin i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama ''Evrokontakt'' Kruševac. Vrednost projekta iznosi 187.211,53 evra, od čega je donacija Evropske unije 152.970,54 evra. Više o projektu na adresi http://pomocukuci.varvarin.org.rs/.

Ova aktivnost je deo projekta ''Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu'', koju EU finansira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs), u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs). Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa. Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

 

Galerija slika

pomoc u kuci za dostojanstvenu starost 001m

Ostanite u toku

Ukoliko želite da bude u toku sa radom i projektima EVROKONTAKTA prijavite se na našu listu. Time imate mogućnost da dobijate obaveštenja na Vašu e-mail adresu.

Lokacija kancelarije

Srbija

Svetog Save 12, 37000 Kruševac, Srbija
Telefon: +381 (62) 777 567
Email: kancelarija@evrokontakt.org