Poster Ja imam rec evrokontakt krusevac

Cilj projekta ’’Ja imam reč!’’ je unapređenje komunikacije između građana/ki i narodnih poslanika/ca u Rasinskom upravnom okrugu i uspostavljanje saradnje na stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih i smanjenju nezaposlenosti.

Rezultati. Uspešnom realizacijom projektnih aktivnosti očekujemo da ostvarimo sledeće rezultate:

  1. Uspostavljeni modeli komunikacije između građana/ki i narodnih poslanika/ca iz Rasinskog upravnog okruga;
  2. Građani/ke i narodni poslanici/e međusobno informisani o postavljenim predlozima i pitanjima građana/ki i preduzetim aktivnostima od strane narodnih poslanika/ca;
  3. Najšira javnost informisana o projektu.

Metodologija. Prilikom uspostavljanja dijaloga između građana/ki i izabranih narodnih poslanika/ca sa teritorije Rasinskog upravnog okruga koristićemo različite mehanizme za informisanje građana o projektu i za njihovo podsticanje da se aktivno postave u predstavljanju problema i postavljanju pitanja narodnim poslanicima. Građani će biti informisani o projektu putem konferencije za novinare, podele lifleta na kućnu adresu u Kruševcu i Trsteniku, uličnim promotivnim akcijama u svim lokalnim samoupravama u kojima će projekat biti realizovan, putem posebne Facebook stranice projekta, internet prezentacija Udruženja ’’Evrokontakt’’ i partnerskih organizacija, Centra za istraživačko novinarstvo Kruševac i TV ’’Jefimija’’ Kruševac, kao i putem televizijskih emisija TV ’’Jefimija’’ Kruševac, koja svojim signalom pokriva celokupnu teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

 Građani/ke će moći da podnesu predloge i/ili postave pitanja narodnim poslanicima na samim uličnim akcijama, preko Facebook stranice projekta, elektronske pošte, partnerske televizije (uključenjem u program, ulično anketiranje) i preko kancelarije Udruženja (direktno ili poštom). Građani/ketom prilikom treba da prijave svoje validnepodatke (kako bi bilo onemogućeno anonimno "političarenje" i manipulacija) i onda izraze svoje probleme, odnosno predloge za poboljšanje koji su u nadležnosti rada narodnih poslanika/ca. Ostali građani imaju mogućnost da ostavljaju komentare na Facebook stranici projekta i na internet prezentacijama, čime se ostvaruje mogućnost da se vidi i stepen značaja određenog problema.

Trenutno je u Narodnoj skupštini Republike Srbije šestoro narodnih poslanika sa teritorije Rasinskog upravnog okruga – troje iz Kruševca, dvoje iz Trstenika i jedna poslanica iz Evrokontakt Krusevac projekat Ja imam recAleksandrovca. Sa narodnim poslanicima/ama komuniciraćemo direktno i/ili putem njihovih poslaničkih grupa i političkih stranaka. Oni će biti informisani o projektu i biće im ponuđena saradnja. Projektni tim će vršiti prikupljanje, selekciju, obradu i slanje pitanja i predloga građana. Selekcija će biti vršena uz pomoć stručnih saradnika/ca, budući da je moguće očekivati da bude pitanja i predloga koji nisu u vezi sa temom projekta ili u nadležnosti narodnih poslanika/ca. Povratne informacije dobijene od narodnih poslanika/ca Projektni tim će prosleđivati građanima/kama direktno i objavljivaće na Facebook stranici projekta i na internet prezentacijama, izuzev u slučajevima kada informacije budu imale karakter poverljivosti. Rezultati ostvareni na projektu biće predstavljeni javnosti na Finalnoj konferenciji projekta.

Održivost. Svi uspostavljeni mehanizmi komunikacije između građana/ki i narodnih poslanika/ca su veoma jeftini za korišćenje i održavanje (Facebook, internet prezentacije) i obe strane će biti pozvane da koriste uspostavljene mehanizme i posle završetka realizacije projekta. Nosioc projekta će obezbediti servisiranje buduće komunikacije bez nadoknade, iz sopstvenih resursa (prostorije, kompjuterska oprema, internet, volonterski rad).

Očekujemo da uspešnom realizacijom aktivnosti zainteresujemo građane/ke i da ostvarimo dobru posećenost Facebook profila, internet prezentacija i gledanost medijskih sadržaja u vezi projekta, čime bi partnerske organizacije Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac i Televizija ’’Jefimija’’ Kruševac pronašle interes za bavljenje ovom temom i posle završetka projekta.

Projekat realizuju u partnerstvu Udruženje građana za podršku evropskim integracijama ''Evrokontakt'', Udruženje samohranih majki ''Kneginja Milica'', Centar za istraživačko novinarstvo i Agencija ''Kanal 12-037'', svi iz Kruševca. Projekat je finansijski podržala Fondacija ''Trag'' iz Beograda kroz konkurs ''Poverenje u parlament'', a njegovu realizaciju pomaže Nacionalna koalicija za decentralizaciju.

Potpisivanje ugovora u Tragu evrokontakt krusevac ja imam rec

Ostanite u toku

Ukoliko želite da bude u toku sa radom i projektima EVROKONTAKTA prijavite se na našu listu. Time imate mogućnost da dobijate obaveštenja na Vašu e-mail adresu.

Lokacija kancelarije

Srbija

Svetog Save 12, 37000 Kruševac, Srbija
Telefon: +381 (62) 777 567
Email: kancelarija@evrokontakt.org